Oficiální dokumenty

Opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Mimořádné opatření ZDE – změna ze dne 19.8.2021 s účinností od 1.9.2021 (zejm. ust. I.12, I.13.e) a I.16)

Mimořádné opatření – povinnost zakrytí úst a nosu ZDE – změna ze dne 17.8.2021 s účinností od 23.8.2021 (zejm. ust. I.1.d) pro diváky a ust. I.3.y) výjimka pro sportovce)