Návštěvníci

Pro letošní ročník jsme pro vás připravili nové uspořádání sálu.
Na sobotní program jsou v předprodeji k dispozici vstupenky ke stolům na ploše, místenkové do prostředních sektorů na tribunách a nemístenkové do krajních sektorů na tribunách.
Na nedělní program budou k dispozici vstupenky ke stolům na ploše a nemístenkové vstupenky na tribuny, a to v místě konání na pokladně u vstupu.

PROGRAM

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM

COVID pravidla